Wat is een faillissement eigenlijk?

Wanneer u schulden heeft bij verschillende schuldeisers kan het zo zijn dat de rechtbank u failliet verklaren. U mag dan niet meer zelf beslissen over uw geld en uw bezittingen. De rechter benoemt daarvoor een curator. De curator wordt aangesteld als beheerder over uw vermogen (goederen of geld) en probeert met uw inkomsten en de verkoop van uw bezittingen uw schulden af te lossen. U blijft verantwoordelijk voor uw eigen administratie, maar uw curator moet wel van alles op de hoogte zijn. Het bedrijf blijft zolang het faillissement duurt nog wel voortbestaan.

De Curator
Een curator is een advocaat die gespecialiseerd is in de afhandeling van faillissementen. De curator heeft als taak om het actief (de bezittingen) te maximaliseren en het passief (de schulden) te minimaliseren. De curator zorgt er dus voor dat er nog zoveel mogelijk geld binnenkomt en dat bestaande schulden zoveel mogelijk worden geminimaliseerd. Vanuit de rechtbank wordt een rechter-commissaris aangesteld die toezicht houdt op de curator. De curator legt steeds rekening en verantwoording af over zijn aanpak aan de rechter-commissaris.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *